Bestyrelse

FORMAND:
Jørgen Scheel Hansen
Storegade 63  Husby
5592 Ejby
Tlf. 29215175
Formand@gelstedminigolf.dk

KASSERER:
Teddy Nielsen
Østergade 22-1
5591 Gelsted
Tlf. 21775260
CVR nr.: 29579784
kasserer@gelstedminigolf.dk

BESTESTYRELSES MEDLEM:
John Nyborg
Elmegårdsvej 2
5464 Brenderup
tlf. 20979834
john.nyborg@email.dk

BESTESTYRELSES MEDLEM:
Andreas Toftdal
Lundevej 2
5591 Gelsted
Tlf.28898532
masterspenzer@yahoo.dk

BESTESTYRELSES MEDLEM:
John Hansen
Yrsavej 4 1.th
5200 Odense V
Tlf. 28115256
john_Hansen@stofanet.dk

REVISORER:
Hanne Dreyer
Gl. Odensevej 20G
5591 Gelsted

Lars Huusom
Tåruplundvej 43
5591 Gelsted